Головна Здоров'я Як досягти нульового травматизму на робочому місці

Як досягти нульового травматизму на робочому місці

Автор Anna

Міжнародна асоціація соціального забезпечення (далі – МАСЗ, ISSA) розробила стратегію Vision Zero – «нульового травматизму», яка відображує новий підхід у профілактиці професійних травм. Цей підхід об’єднує три напрямки: безпеку, ергономіку та гігієну праці. 

Безпечне виробництво, за ідеологією Vision Zero, ґрунтується також на дотриманні трьох основних передумов: 

 • теоретичні знання (інструкції, закони, розпорядження, правила на виробництві);
 • практичні навички експлуатації професійного обладнання;
 • самодисципліна щодо організації власної безпеки.

Не дивлячись на те, що фахівці з питань праці регулярно надають інструктажі, проводять семінари, курси підвищення кваліфікації та перевірки знань, а також практичну підготовку і стажування – статистика з нещасних випадків на підприємствах сьогодні невтішна. 

За підрахунками Міжнародного бюро праці, щороку у світі фіксуються близько 270 млн випадків виробничого травматизму, через котрі, включаючи професійні хвороби, гинуть близько 2 млн осіб.

Чому так стається?

Відповідь слід шукати у третій складовій безпечного виробництва – власному дотриманні вимог охорони праці. Саме організація власної безпеки на виробництві, сумлінне та свідоме виконання умов виробничого процесу – запорука безпеки та зменшення подібних інцидентів.

Як правило, катастрофічними можуть виявитися звичайні несвідомі дії, за які ніхто не несе відповідальність. Здебільшого вони не призводять до травматичних чи смертельних випадків, тому робітники і нехтують правилами безпеки або вважають їх недоцільними. 

Однак нещасні випадки на виробництві не є неминучими, у них завжди є причина. І саме культура уважного ставлення до безпеки дозволяє уникнути аварій і трагедій. Такий підхід базується на семи золотих правилах травматизму, розроблених МАСЗ. Ці інструменти можна використовувати в організації охорони праці на будь-якому підприємстві: 

7 золотих правил уникнення травматизму

Правило №1

 • Станьте лідером – мотивуйте робітників слідувати принципам безпеки!

Правило № 2

 • Виявляйте небезпеки – оцінюйте ризики! Кожен працівник повинен уміти знаходити небезпеку у своїй зоні відповідальності.  

Правило № 3

 • Окреслюйте цілі – розробляйте програми! Безпека праці повинна впроваджуватися поступово на всіх рівнях підприємства – від тендерів і укладання угод до безпосереднього виконання робіт. 

Правило № 4

 • Впроваджуйте належну систему безпеки і гігієни праці! У цій системі повинні враховуватися питання всіх підрозділів організації – управління кадрами, виробництвом, процесами, продажами тощо. 

Правило № 5

 • Гарантуйте безпеку та гігієну на робочих місцях під час роботи з верстатами і обладнанням.

Правило № 6

 • Підвищуйте кваліфікацію – формуйте професійні навички. Варто інвестувати у професійне зростання працівників та робити перевірку відповідності посади рівню їх кваліфікації. 

Правило № 7

 • Інвестуйте в кадри — мотивуйте людей, залучаючи у всі процеси безпеки охорони праці.

Залучайте працівників до процесу
за допомогою гри LEGO SERIOUS PLAY

Lego Serious Play (далі LSP) – це принцип взаємодії керівника з підлеглими, який використовують організації у всьому світі з метою залучення останніх у процес генерації ідей, вирішення складних завдань, зокрема, у сфері безпеки охорони праці. 

Метод LSP формує спільне бачення шляхів вирішення проблем через взаємодію одне з одним; вчить знаходити нові ідеї, створювати нові проекти та творчі команди, які зможуть показати найвищу продуктивність. 

Як розслідувати нещасний випадок за допомогою LSР?

 • Перший крок – це надання невідкладної медичної допомоги, а також повідомлення керівництва про інцидент.
 • Другий крок – формування комісії з розслідування. 

Чи не найголовніше у цьому процесі – побудувати модель травматичного випадку. Вона не повинна цілком дублювати подію, що сталася. Достатньо відтворити образ події. Така модель допоможе створити алгоритм дій та віднайти головне бачення ситуації з-поміж інших. Чим більше запитань учасники будуть ставити одне одному, тим точніше сформується спільне бачення завдання. Ключова риса методу LSР полягає у тому, що учасники самі знаходять як проблему, так і її вирішення, на відміну від інших методів аналізу – коли проблему ставить тренер. 

Ще новини